telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality

Aktuality


Zde se můžete registrovat k odběru aktualit.

Štítky:

Podzimní prázdniny 2020

Usnesením vlády ČR ze dne 08. října 2020 č.j. MŠMT39185/2020-1 je ve dnech 26. do 27. října 2020 zakázaná osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání.  Na tyto dny jsou stanoveny dny volna a nebude v nich probíhat ani distanční výuka.

Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin do pátka 30. října 2020 .

Od 26. 10. do 30. října 2020 bude uzavřena i školní družina.


                                                                                                          Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy

 

 Doporučení MZ

Doporučení MZ jak postupovat při onemocnění dětí a žáků.docxMimořádné opatření od 10.09.2020

Datum konání: 10. 9. 2020

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdfPrázdniny utekly jako voda

Prázdniny utekly jako voda a my se opět setkáváme ve škole.

Úterý, 1. září 2020, byl významný den hlavně pro prvňáčky. Pro většinu to totiž byla jejich teprve první návštěva ve škole, protože zápisy v květnu proběhly pouze online. I přes propršené počasí jsme si však společně tento den užili. Sešli jsme se v 8 hodin v I. třídě naší školy, kde jsme se přivítali a vzájemně se představili.

Starší žáci školy nás potěšili svým krátkým vystoupením, prvňáčci pak tím, když odpovídali mimo jiné i na otázku, na co se nejvíc těšili. Zazněla odpověď na hraní, na všechno, na matematiku, ale i na písemku. Za odvahu byly děti pasovány na školáka a dostaly dárečky s uvítacím listem na památku.

Následovalo uvítání i od pana starosty J. Šimerdy, za které mu přítomní poděkovali potleskem.  Zároveň škola vyslovila slova díků za finanční prostředky, které obec přispívá z obecního rozpočtu na provoz budovy a je stále příznivě nakloněna jejím potřebám.

Po slavnostním zahájení si nejmladší žáci prohlédli školu a jejich rodiče mezitím zůstali ve třídě, kde si předali s třídní učitelkou Mgr. R. Pavlínkovu  potřebné materiály a řekli si další důležité informace.

„Tak už nám to začíná, penál, knížky, svačina, časně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát, potýkat se s číslicemi, netoulat se nikde sami, nezlobit a rovně a sedět, všechno umět, všechno vědět, slušně zdravit ne se rvát, a zas brzy spát a vstát…“

Popřejme si, aby ten letošní školní rok nebyl zasažen pandemií jako ten loňský a my ho společně prožili ve zdraví a spokojenosti.Bezpečnostní a organizační opatření ve škole

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 01. 09. 2020
Vážení rodiče, informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –19.
1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím
aktuální situaci.
2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních
onemocnění. Zde Vás žádáme o naprostou zodpovědnost.
3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních
žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co
nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné
místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a
kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.
Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní
roušku“.
7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými
„pohotovostními“ rouškami a rukavicemi.
8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání
učeben.
9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
10. Prozatím omezíme mimoškolní akce.
11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech po
předchozí domluvě za účelem úředního jednání. Doporučujeme u vchodu do školy
použit dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email
zs@bolehost.cz nebo telefon 494 627 148.
11. Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření. Dočasně je zrušen pitný režim
organizovaný školou. Žáci si nosí svoje vlastní pití.
11. Vstup do školní jídelny pro cizí osoby je zakázán. Pokud bude nutné osobní
jednání s vedoucí školní jídelny, použijte dezinfekci u vchodu.
16. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo
prostřednictvím mailu.
V Bolehošti 31.8.2020                                                                                                           Mgr. Hana Boukalová, řed. školyFlorbalový kroužek

ZŠ BOLEHOŠŤ-1.jpgPrvní školní den - 1. září 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8.00  hod.

Nové prvňáčky i se svými rodiči přivítáme v I. třídě ZŠ Bolehošť, pro které si také přichystali program starší žáci naší školy. Zahájení potrvá cca 45 minut.

Ranní družina v tento den od 7.00 do 07.45 hod. a po ukončení slavnostního zahájení pro zájemce do 12.00 hodin.

Ve škole budeme dodržovat zvýšená hygienická pravidla a řídit se pokyny Manuálu, který vypracovalo MŠMT (celé znění – viz odkaz https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari).

V případě změny ve vývoji epidemiologické situace budete informováni na našich webových stránkách.