telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr

O škole

V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí, sběhlí ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816 zřídila obec z pastoušky školu. Budova školy v Bolehošti Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 rozdělily se děti dle vyznání a občané evangeličtí po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si školu roku 1863 č.p. 72 pro své děti a bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou v roce 1864 pro své děti a to na místě,kde stávala stará. Dne 6. června 1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby.

zobrazit více