telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Historie školy

Historie školy

V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě, a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí, zběhlý ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816 zřídila obec z pastoušky školu. Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 byly  děti rozděleny dle vyznání. Evangelíci po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili školu roku 1863 č.p. 72 pro své děti, bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou v roce 1964
pro své děti, a to na  místě, kde stávala škola stará. Dne 6. června  1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta
o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně
do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba  školní budovy do dnešní podoby.

Počátkem školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 177 žáků / 106 chlapců a 71 dívek, a to 129 katolických a 48 dětí evangelických. Vyučovalo se ve 4 třídách. Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo školu 188 žáků, z toho 110 chlapců
a 78 dívek.  Kde ty děti jsou, kde ty časy jsou! 

Budova prošla od svého vzniku postupně mnoha úpravami. V roce 2007 byla zahájena 1. část etapy přestavby, která spočívala v přístavbě zadního traktu školy, ve kterém se v přízemí školy nachází skladové prostory pro školní kuchyň  a toalety mateřské školy. V 1. patře jsou umístěny toalety zaměstnanců školy, úklidová komora a kabinet. V roce 2008 byly tyto práce dokončeny celkovou rekonstrukcí školní kuchyně, chodby v přízemí a výměnou hlavních vchodových dveří.

V roce 2013 dostala škola nový kabát včetně zateplení budovy, výměny oken a klempířských prvků a dalších stavebních prací. Od podzimu tohoto roku je již škola vytápěna ekologicky tepelným čerpadlem. Celý projekt rekonstrukce byl realizován v rámci projektu „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ Bolehošť“.

Další změny se udály na školní zahradě. V roce 2021 přibyl herní prvek - pyramida a přírodní učebna a v roce 2022 kryté pískoviště s přilehlým domečkem.

Budova školy v Bolehošti