telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod >

Mateřská škola

provozní doba: 6.30 - 16.30

telefon: 
737 595 628 (Sluníčka)
telefon: 734 675 285 (Broučci)
 

 

MŠ Bolehošť je jednotřídní mateřská škola. Je umístěna v přízemí budovy základní školy a její prostorové podmínky tvoří: šatna a sociální zařízení, třída, samostatná ložnice. Součástí MŠ je školní zahrada.

Tento školní rok p.učitelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu „Rok dětí v přírodě“.
Vzdělávání bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představovala didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňoval konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení jsme zakládaly na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Omezily jsme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Individuální vzdělávací plán jsme využívaly k rozvoji dítěte s odkladem školní docházky.
V rámci environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty jsme v dětech rozvíjely kladný vztah k přírodě, ke všemu živému, postupně vzbuzovaly v dětech zájem o problém ochrany přírody a tak v nich pěstovaly základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí.

 

      IMG_1142.JPG       IMG_1156.JPGIMG_1149.JPG