telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty školy

Projekty školy

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem nebo vychovatelkou.

Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více.

Mezi pravidelné projekty školy patří:

Podzimní dílna (výroba dekorace z podzimních materiálů – dýně, větvičky, listy,…)
Vánoční dílna (výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či aktivní program -představení pro rodiče, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity)
Velikonoční dílna (výroba dárků, výrobky s velikonoční a jarní tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou)
Den dětí (oslava dne dětí – hry, soutěže, kulturní vystoupení žáků, apod.)
Plavecký výcvik
Sportovní den (soutěže, vyhlášení nejlepšího sportovce roku)
Výtvarná galerie (žáci vyberou dle vlastního uvážení svůj nejlepší výkres za celý školní rok pro celoškolní výstavu výtvarných prací)
Cestujeme v čase - dvouletý projekt pro 4. a 5. ročník, děti se učí používat časovou osu, data správně řadit a zařazovat data nová
Živočichové naší planety (5.ročník zpracuje jako shrnutí učiva Přírodovědy, vytvořené plakáty jsou součástí výzdoby školy)
Státy Evropy (5.ročník zpracuje jako shrnutí učiva Vlastivědy, vytvořené plakáty jsou součástí výzdoby školy)
Zdravé zuby
Recyklohraní - do programu, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR, se škola zapojila ve školním roce 2008/2009
"Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení" Cílem projektu je umístění sad košů na tříděný odpad do škol, školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, úřadů apod.