telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Učební plán

Učební plán

Učební plán 1. – 5. ročník
ŠVP pro základní vzdělávání - Od hraní k vědění č.j.: 25/2016

Celý ŠVP ZV je zpracovaný a k nahlédnutí u ředitelky školy.

Předmět Ročník celkem
  1. 2. 3. 4. 5.  
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Cizí jazyk - anglický - 1 3 4 4 12
Matematika 5 5 5 5 5 25
Prvouka 2 2 2 - - 6
Přírodověda - - - 2 2 4
Vlastivěda - - - 2 2 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Informatika - - - 1 1 2
Týdenní dotace povinných předmětů 20 22 24 26 26 118