Drobečková navigace

Úvod > Družina

Školní družina

IMG_1134.JPG

Školní družina je:

  • místo pro zájmové vyžití žáků
  • místo pro regeneraci sil žáků po vyučování
  • místo pro rozvíjení tvořivosti
  • místo pro posilování sebevědomí
  • místo pro radost

Při výtvarných a pracovně-technických činnostech se žáci účastní různých soutěží nebo se zdokonalují ve výtvarných technikách a zkouší různé experimenty (batikovaná trička, prostírání,..). Další výrobky využíváme k výzdobě naší školy.  

Při sportovních činnostech využívají žáci v zimním období tělocvičnu, při hezkém počasí zahradu a hřiště. Rádi hrají míčové hry, využívají sítě, fotbalových branek a košů. Na zahradě jsou též průlezky, doskočiště a pískoviště – kde si hrají zejména ti nejmenší. Zde tráví žáci svůj volný čas i při odpočinkových činnostech, kde si volně hrají nebo si povídají a diskutují o svých problémech, čtou, malují a hrají si různé hry.

V ŠD se nachází velký koberec na hraní, stavebnice a jiné hry. Rádi využíváme počítače s výukovými programy Čj, Aj, M, Př, Vl a internet, který využíváme i pro zpracování různých referátů. Máme také televizi, DVD a video. V rámci ekologického soutěžení Recyklohraní jsme společnými silami nasbírali dostatečné body na stolní fotbal.

družina
V ŠD si žáci nejen hrají a odpočívají, ale se také něco dozvídají při přírodovědných vycházkách do okolních lesů, luk a polí nebo při dopravních a zdravotnických hodinách a poté i místních soutěžních kolech.

Žáci pro svoji školu dělají mnohé. Starají se o školní pozemek, upravují okolí školy, aut. zastávku, Pomník padlých, kam letos u příležitosti významných událostí (Památka zesnulých, Vánoce) položily věnce. Letos opět probíhal v naší ŠD sběr starého papíru. Jsme zapojeni do Recyklohraní a sbíráme staré baterie a drobný elektroodpad.

Školní družina úzce spolupracuje s mateřskou školou. Nenásilnou formou se učí starat o své mladší kamarády, porozumění, toleranci, neboť v oddělení ŠD jsou děti ve věku 6 – 11 let a s dětmi z MŠ se setkáváme i při pobytu na zahradě. Naše nacvičená vystoupení jsme předvedli i malým dětem. Také nechyběly dárečky k zápisu do 1. třídy a na Knoflíkový jarmark.