telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Pravidla pro testování a karantény žáků od 17.1.2022

Pravidla pro testování a karantény žáků od 17.1.2022Datum konání:
20.1.2022

 

Od 17.1.2022 se budou opět testovat všichni žáci (očkovaní, neočkovaní i ti, kteří prodělali Covid) jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí. Pokud je žák v pondělí nepřítomen, posouvá se termín testování na první den, kdy v daném týdnu žák dorazí do školy. (Čtvrteční testování
je tak tento čtvrtek naposledy.)

V případě, že je žák v rámci tohoto screeningového testování vyhodnocen jako potenciálně Covid pozitivní, odchází domů (za doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě písemného vyjádření, že zákonný zástupce za žáka přebírá plnou zodpovědnost). Následně žák absolvuje PCR test, na který dostane žádanku od Hygienické stanice.

Je-li PCR test negativní, může se vrátit se do školy.

Je-li PCR test pozitivní, informuje zákonný zástupce o této skutečnosti co nejdříve školu,
a žák odchází do
izolace. 

Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem, nebo osobám, které mají pozitivní antigenní test provedený poskytovatelem zdravotnických služeb a současně příznaky onemocnění Copvid-19 a to v délce 5 dnů. Izolace je ukončena: 

po minimálně pěti dnech od prvního pozitivního odběru v případě, že žák nevykazuje klinické příznaky nemoci. 

na základě negativního RT-PCR testu. 

v případě, že žák vykazuje klinické příznaky nemoci, po uplynutí nejméně dvou dnů od okamžiku, kdy tyto klinické příznaky odezněly, a nesmí být celkově kratší než pět dní. 

Všem osobám, které se vrací z izolace, se striktně doporučuje nosit ochranu dýchacích cest
po celou dobu pobytu v budově školy, včetně výuky, po dobu pěti následujících kalendářních dnů.

 

Karanténa se nařizuje žákům, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v rizikovém kontaktu v některém ze dvou předcházejících dnů před absolvováním PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Karanténa se netýká žáků, kteří jsou kompletně očkování proti nemoci Covid, nebo tuto nemoc prodělali v posledních 6-ti měsících. 

Karanténa má nově délku trvání 5 dní od posledního rizikového kontaktu a její ukončení není již podmíněno získáním potvrzení o negativním PCR testu, pokud se u žáka v této době neprojeví příznaky nemoci Covid.

V případě, že se v průběhu karantény projeví příznaky nemoci, bude této osobě nařízen RT-PCR test a při pozitivním výsledku bude nařízena izolace.

I v případě návratu žáků z karantény je po dobu následujících 5-ti dnů striktně doporučeno použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy, včetně výuky.

 

Ostatní pravidla pobytu a pohybu ve škole zůstávají zachována, ruší se pouze povinnost mít zakryty dýchací cesty při výuce cizích jazyků a dalších předmětů, ve kterých dochází
ke kontaktu žáků více tříd. I nadále však je toto opatření doporučeno.