telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Sdělení k uzavření základní školy od 14. 10. 2020

Sdělení k uzavření základní školy od 14. 10. 2020Datum konání:
13.10.2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Osobní přítomnost žáků na vzdělávání je v souladu se školským zákonem nahrazena distanční výukou.

Po dobu distanční výuky platí:

  • Distanční výuka je pro žáky dle platné legislativy povinná. Žáci jsou povinni se distanční výuky aktivně účastnit. V případě, že žák nebude mít možnost se distanční výuky účastnit on-line formou, nahlásí rodiče neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli, se kterým si zároveň domluví způsob a četnost předávání úkolů a podkladů k výuce.
  • Nemůže-li se žák účastnit distanční výuky ze zdravotních důvodů, omluví zákonný zástupce žáka u třídního učitele prostřednictvím telefonu či e-mailu školy.
  • Ve dnech vyhlášeného volna a prázdnin (26.10. až 30.10.2020) distanční výuka neprobíhá.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina nebude od 14.10. do 30.10.2020 v provozu.

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nevztahuje se na provoz mateřské školy – nadále zůstává otevřená – provoz nepřerušen.

                                                                                                                              Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy