Drobečková navigace

Úvod > Družina > Dokumenty > Plán práce ŠD

Výchovně vzdělávací plán školní družiny

2019/2020

Výchovné a vzdělávací oblasti:

  1. Místo, kde žijeme
  2. Lidé kolem nás
  3. Lidé a čas
  4. Rozmanitost přírody
  5. Člověk a jeho zdraví

ZÁŘÍ

1. Organizace života ve škole a třídě, školní družině,

2. Osvojování si zásad vhodného chování

3. Prohlubování poznatků o své vlasti

4. Podzimní příroda – ovoce a zelenina

5. Poučení o úrazech, dopravní výchova

 

ŘÍJEN

1. Naše vlast

2. Význam a podstata empatie, tolerance a vzájemné úcty

3. Státní svátky, zdravý zdravotní styl

4. Ochrana přírody - les

5. Poznám sám sebe

 

LISTOPAD

1. Poznávání nejbližšího okolí

2. Funkce rodiny a vztahy v ní

3. Tradice

4. Proměny přírody

5. Nemoci kolem nás

 

PROSINEC

1. Organizace života v rodině

2. Práce duševní a fyzická

3. Vánoce

4. Proměna přírody – zima

5. Předcházení nemocem

 

LEDEN

1. Poznávání nejbližšího okolí

2. Vhodné chování a jednání mezi lidmi

3. Orientace v kalendáři

4. Proměna přírody – zimní radovánky

5. Dopravní výchova

 

 

ÚNOR

1. Organizace života v obci

2. Zaměstnání

3. Orientace v čase, organizace volného času

4. Ochrana přírody – stromy

5. Situace hromadného ohrožení

 

 

BŘEZEN

1. Evropa

2. Základní práva a povinnosti

3. Zdravý životní styl

4. Jaro, zvířata a mláďata

5. Sexuální výchova – období života

 

 

DUBEN

1. Svět kolem nás

2. Multikulturní výchova

3. Velikonoce

4. Ekologická výchova- Den Země

5. Dopravní výchova

 

 

KVĚTEN

1. Naše vlast – regiony, významné dny, tradice

2. Prohlubování poznatků o své vlasti

3. Význam a podstata vzájemné úcty. Den matek

4. Proměna přírody – léto

5. Odmítání životu nebezpečných látek, první pomoc

 

 

ČERVEN

1. Organizace života v rodině

2. Zásady vhodného chování a jednání

3. Úcta k času druhých, organizace svého času

4. Exotická zvířata, ZOO, činnosti člověka v přírodě

5. Využití mediálních prostředků