telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Bezpečnostní a organizační opatření ve škole

Bezpečnostní a organizační opatření ve školeZákladní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 01. 09. 2020
Vážení rodiče, informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –19.
1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím
aktuální situaci.
2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních
onemocnění. Zde Vás žádáme o naprostou zodpovědnost.
3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních
žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co
nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné
místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a
kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.
Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní
roušku“.
7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými
„pohotovostními“ rouškami a rukavicemi.
8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání
učeben.
9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
10. Prozatím omezíme mimoškolní akce.
11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech po
předchozí domluvě za účelem úředního jednání. Doporučujeme u vchodu do školy
použit dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email
zs@bolehost.cz nebo telefon 494 627 148.
11. Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření. Dočasně je zrušen pitný režim
organizovaný školou. Žáci si nosí svoje vlastní pití.
11. Vstup do školní jídelny pro cizí osoby je zakázán. Pokud bude nutné osobní
jednání s vedoucí školní jídelny, použijte dezinfekci u vchodu.
16. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo
prostřednictvím mailu.
V Bolehošti 31.8.2020                                                                                                           Mgr. Hana Boukalová, řed. školy