telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Dopravní výchova

Dopravní výchova 

Ve středu dne 13. a 20. května  se konal kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Tento kurz proběhl v části teoretické i praktické.

První středu probíhala teoretická výuka, kdy do školy přijel zaměstnanec autoškoly v Rychnově nad Kněžnou p. Myšák. Ten děti nejprve seznámil se základními pravidly silničního provozu. Poté se věnoval osobnosti cyklisty – jeho povinnostem v silničním provozu a dodržování pravidel. Na závěr se zaměřil na dopravní značky. Rozdělili jsme si dopravní značky na 4 základní skupiny a děti si osvojily jejich správné názvy. Zároveň jsme si vysvětlili jejich význam pro všechny účastníky silničního provozu popř. vážné důsledky jejich nedodržování. Žáci obohacovali výklad vyprávěním vlastních zážitků z různých situací v silničním provozu a případnými dotazy. V tomto celku byla také probrána pravidla, podle kterých se má cyklista chovat při projíždění různých typů křižovatek (zvláštní pozornost byla věnována odbočování vlevo a vjíždění na hlavní silnici). 

Druhou středu jsme pak s žáky 4. roč. podnikli cestu na dopravní hříště do Rychnova nad Kněžnou, kde došlo k přezkoušení znalostí teorie formou  závěrečného testu a k praktické  jízdě na kole na dopravním hřišti. Při splnění požadované normy znalostí děti získaly  „Průkaz cyklisty“.

Počasí nám sice toho dne nepřálo, ale dobrou náladu nezkazilo. Po příchodu na dopravní hřiště jsme si nejdříve prošli všechny silnice, kterými žáci měli jezdit. Během cesty si opakovali dopravní značky. Všechny věděli, a proto mohli nasednout na zapůjčená kola a co se naučili, směli vyzkoušet v praxi. Přes všechny drobné i větší chyby byli pochváleni.

 

Silniční provoz je stále nebezpečnější a proto přejeme všem našim dětem, aby se z cest vrátily vždy ve zdraví.