telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality

Aktuality


Zde se můžete registrovat k odběru aktualit.

Štítky:

Den Země

Záslužná činnost

Každoročně si ve škole připomínáme Den Země. Ačkoliv tento den připadá na 22. dubna, my jsme ho letos „oslavili prací“ až o několik dní později, kdy počasí už bylo ustálené a mohli jsme jít s dětmi ven. Cílem našeho letošního putování po naší obci bylo:

Poznávám přírodu a pomáhám jí

Děti za doprovodu učitelek obešly část vesnice. Při vycházce si nejen všímaly přírody, rostlin,  živočichů, ale také případné nečistoty a odpadků. Ty měly za úkol sesbírat a tak přispět svou prací k ochraně životního prostředí nás všech.Návštěva v knihovně

V odborné literatuře se  píše: " Počátky knihoven lze vysledovat už ve starověku. Ve středověku knihovnickou funkci převzaly křesťanské kláštery. Po vynálezu knihtisku docházelo v  16. století k vytváření velkého množství knihoven patřících různým šlechtickým a měšťanským rodinám. Na konci 18. století nastalo rušení klášterů a tedy i jejich knihoven. Místo toho vznikají knihovny veřejné."

V pondělí  23. dubna jsme jednu místní knihovnu navštívili. A nemuseli jsme chodit daleko. Pouze do budovy Obecního úřadu, kde na nás čekala knihovnice paní Šimerdová. Dozvěděli jsme se, jak to v takové knihovně chodí. Kam se zapisují noví členové, jaký mají průkaz a proč. I každá kniha má  zapsané číslo, musí se pěkně obalit a čekat  na svém místě, až si ji někdo vypůjčí. I mezi našimi dětmi jsou náruživí čtenáři, kterí pravidelně navštěvují knihovnu  se staršími sourozenci nebo prarodiči. Několik prvňáčků si odneslo přihlášku do zdejší knihovny, tak se řady návštěvníků určitě rozrostou. Budeme je v  tomto podporovat.Exkurze do hasičské zbrojnice

Datum konání: 17. 4. 2012

Exkurze k hasičůmJako každý rok i letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže s požární tematikou. A proto jsme pro inspiraci zašli v úterý 17. dubna, po domluvě s místními hasiči, do místní zbrojnice u Obecního úřadu.

Bylo pěkné počasí a moc jsme se těšili. Venku na nás čekali tři dobrovolní hasiči - p. Baše, p. Miřijovský a p. Netík a s nimi i dvě hasičská auta. Nejdříve jsme si prohlédli dvě historické stříkačky, které jsou ještě stále funkční. Potom jsme přešli k hasičským autům, kde nám o nich p. Baše a p. Miřijovský povídali. Ti, kteří chodí pravidelně do hasičského kroužku, si své vědomosti oprášili, ostatní se něco nového dozvěděli. Ale hlavně jsme si mohli vše prozkoumat a vyzkoušet. Na závěr nám p. Netík  předvedl nový typ proudnice.                                hasiči 2

Moc se nám u našich hasičů líbilo a tímto jim velice děkujeme, že si na nás našli čas. Doufáme, že naše výtvarné práce, které jsme ve škole malovali, budou mít úspěch.