telefon +420 494 627 148 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality

Aktuality


Zde se můžete registrovat k odběru aktualit.

Štítky:

Dopravní výchova netradičně

V letošním školním roce jsme využili nabídky autoškoly Podorlicko, aby v naší škole  zajistila výuku dopravní výchovy pro žáky 4. tříd .

Firma Jiří Myšák AUTOŠKOLA Podorlicko je partnerem BESIP pro okres Rychnov nad Kněžnou a provádí výuku dopravní výchovy  a výcvik na dopravním hřišti, včetně přezkoušení a vystavení průkazu cyklisty. Tato výuka je pro žáky zdarma. Skládá se ze dvou částí. První část je  teoretická a probíhá ve škole, druhá praktická přímo na dopravním hřišti.

Pracovník autoškoly přijel ve smluvený den 16.04.  k nám do školy a odučil teorii v rozsahu pěti hodin. Druhá část proběhla na dětském dopravním hřišti v Rychnově n Kn. dne 10.06.,  kde děti nejprve trénovaly jízdu podle dopravních předpisů . V závěru této výuky napsaly test z dopravních předpisů a složily závěrečnou zkoušku z jízdy po dopravním hřišti. Úspěšní žáci obdrželi Průkaz cyklisty.

Zážitkem  pro naše žáky bylo nejen dopravní hřiště, ale  i cesta vlakem do Rychnov n. Kn. a zpět. Pro některé zcela výjimečný dopravní prostředek.

 VELIKONOCE NA ZÁMKU

Poslední den před velikonočními prázdninami naši školáci navštívili zámek Hrádek u Nechanic.

Přestože počasí připomínalo spíše vánoční období, nádherná jarní a především velikonoční výzdoba zámeckých pokojů všechny přivedla do sváteční nálady. Zámkem nás provázel velmi příjemný pan průvodce, který poutavě hovořil o historii Velikonoc a o velikonočních zvycích a tradicích. Prohlídku jsme zakončili v zámecké kuchyni, kde jsme si mohli koupit perníčky s velikonočními motivy nebo malé pomlázky.

 

                                                                HUDEBNÍ PROGRAM S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Ve čtvrtek 28. února naší školou zněly různé tóny a zvuky. Chvíli jsme se ocitli v Severní Americe u Indiánů, za chvíli jsme byli za klokany v Austrálii a nechyběl ani Tibet a Vietnam. Pomocí příběhu o cestě kolem světa lektor dětem ukazoval a předváděl různé hudební nástroje, jako jsou bubny djembe, australský lidový nástroj didgeridoo, tibetské mísy a různé perkusivní nástroje, které děti nemají běžně možnost poznat.  Společně jsme “cestovali”, plnili zajímavé úkoly,  poznávali nové hudební nástroje, poslouchali, jak znějí a zároveň jsme byli součástí hudebního tvoření, protože jsme byli  maximálně zapojeni do děje a měli jsme prostor pro vlastní projev – bubny vyhrály na celé čáře a už víme, co si budeme přát pod stromeček. Pořad se nám všem moc líbil.

                                 

  Masopust držíme

V úterý 26. února jsme se místo vyučování vydali na výlet. Po devadesáti-minutové cestě autobusem jsme vystoupili v Hlinsku, abychom navštívili památkovou rezervaci Betlém. Zde jsme absolvovali zajímavý program „Masopust držíme“, během kterého jsme si prohlédli nádherné masky Slaměného, Strakatého, Rasa, Kobylky a dalších postav masopustního průvodu. Některé děti si dokonce zatancovaly masopustní kolečko i s nezbytným doplňkem – šátečkem.

         Po tomto výletě si už všichni jistě zapamatují, že masopust vznikl se spojení „maso pust“ a je obdobím tanečních zábav, plesů a lidových veselic.Říše ryb

SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma: vodní svět pramenů, tůní, potoků, říček, řek, jezer, rybníků i moří a oceánů. I naše škola se do této výtvarné soutěže Říše ryb zapojila. Celý jeden týden jsme si ve školní družině povídali o vodě, rybkách, vodních rostlinách, hledali jsme informace na internetu, v encyklopediích a jiných dostupných materiálech. Na závěr týdne jsme se na základě našich nově získaných znalostí pustili do práce. Malovali jsme, kreslili, obtiskávali a barvili, šili sítě na ryby, lepili a obkreslovali. Potom jsme všechny povedené výtvory společně poslali do soutěže. A k naší velké radosti se porotě dva výkresy zalíbily natolik, že děvčata Eliška Netíková a Barborka Ševcová získala čestná uznání.

                                                                         Moc gratulujeme.

                 Zápis do ZŠ

V příštím školním roce přivítáme dva prvňáčky

 

K letošnímu zápisu do základní školy, vyhlášeného na úterý 05. února 2013, přišly dvě děti. Ale i tak zápis proběhl důstojně a se všemi náležitostmi, jaké má mít. Malí předškoláci přišli v doprovodu svých rodičů, aby se nechali zapsat do první třídy pro školní rok 2013 – 14. Zpočátku vypadali trochu nejistě, ale po prvním rozkoukání se oba snažili co nejlépe předvést svoje znalosti a dovednosti. Dozvěděli jsme se tak například něco o členech rodiny, kdo ji tvoří, co kdo dělá, jak dobře znají svoje jméno a adresu,  jak umí rozeznávat barvy, počítat, říkat básničky, kreslit nebo správně vyslovovat různá slova. Někdy trochu napovídali rodiče nebo naopak své děti mírnili ve výpovědích. Všichni jsme se společně u toho nasmáli. A tak to má být.

Uběhne pár měsíců a v září se budeme těšit na tyto nové prvňáčky:

Jiří Touc

Lenka Hojná

                                   

 

                                                                                          

 Kouzelná slůvka

V pondělí 28.01.2013 jsme se s našimi dětmi vypravili do krásně zrekonstruovaného kina v Dobrušce, kde jsme se s Krejčíkem  Honzou a jeho loutkovými  parťáky Zavíracím Špendlíkem Nesmyslíkem a Jehelníčkem Pufem učili zdravit a děkovat. Pořadem zněly Krejčíkovy písničky, které jsme po představení dostali nahrané na CD a můžeme si tak i nadále připomínat pěkné a veselé představení.

A hlavně všichni už umíme používat  ve správný čas správná „kouzelná slůvka“ (i když my to umíme už dávno).První pomoc

Prvňáci a druháci z naší školy se během ledna v hodinách prvouky učí o lidském těle. Součástí této kapitoly je také povídání o tom, jak se zachovat pokud jsme svědky nějaké nehody a jak poskytnout první pomoc zraněnému. Aby naše výuka byla zajímavější a zábavnější, některé věci jsme si prakticky vyzkoušeli. Děti si ve dvojicích obvazovaly poraněný kotník  nebo odřený loket a naučily se přenášet zraněného na improvizované židličce ze spojených rukou. Velkou výhodou bylo, že někteří žáci již tyto věci ovládali z kroužku mladých hasičů a mohli tak pomáhat a radit ostatním kamarádům.

Celou hodinu jsme si velmi užili, pobavili jsme se a díky zábavnější formě výuky si děti jistě tyto důležité dovednosti lépe zapamatují.

                                                                                                                                      Mgr. Jiřina HejčlováVe škole byl Mikuláš

V předvečer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém městě i vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tento obyčej přežil staletí a je stále velmi oblíbený.

Tuto tradici se snažíme uchovávat celé roky i u nás ve škole. Začne to tak, že po škole se začne ozývat cinkot zvonku, který stále sílí a sílí – to, aby čert upozornil děti, že je tady! Některé malé děti mají před postavičkou v huňatém kožichu , s dlouhým červeným jazykem a pytlem strach. Mnohým se zadrhává hlas a jen obtížně odříkavá svou básničku nebo písničku. Hodný Mikuláš a také paní učitelky se vždy zaručí, že není třeba nikoho brát do pytle a  naopak děti chválí . Za to jak byly hodné, poslušné a snaživé po celý rok dostanou malou nadílku. Dětem se uleví, napětí povolí a za rok zase na viděnou!Planetárium

 

Naši žáci navštívili 03.12. planetárium v Hradci Králové. Více než dvouhodinový program byl pro žáky zdrojem mnoha zajímavých informací z prvouky a  přírodovědy, o kterých se učili nebo se teprve budou učit. Mladším dětem (1. a 2. roč.) byl určen program Poprvé na hvězdárně, starším (3. - 5. roč.) Sluneční soustava. Všichni si mohli prakticky vyzkoušet některá pozorování a získali odpovědi na různé zvídavé otázky. Program se všem moc líbil a obohatil vědomosti všech zúčastněných.