telefon +420 734 675 291 email zs@bolehost.cz Datová schránka: wthmbqr
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality

Aktuality


Zde se můžete registrovat k odběru aktualit.

Štítky:

Je tu opět nový školní rok

A zase nám začal nový školní rok. Tentokráte už  2012/2013. Slavnostně jsme letos přivítali pět prvňáčků. Jsou to:

          Dáša Gottwaldová                              

         Jakub Kučera                                     

         Adéla Rejdáková                               

        Adam Silný                                       

        Kamil Uhlíř                                       

 Naše škola má celkem 30 žáků. Tzn., že není podlimitní a obec nemusí přispívat na zvýšené výdaje na její vzdělávací činnost.

A hned první den školy jsme se už nemohli ani vejít do jedné třídy na slavnostní zahájení! Kromě dětí a učitelek si první den školy nenechali ujít rodiče, prarodiče a mladší sourozenci prvňáčků. Pozván byl i pan starosta Petr Kubíček.

Starší žáci nás mile překvapili pěkným vystoupením, které od loňského roku vůbec nezapomněli. Přítomné hezky pozdravili a představili se. Po prvním rozkoukání se osmělili i naši nejmladší, kteří nám prozradili, jak se těšili do školy. Na památku na jejich slavnostní den jim byl předán uvítací list – Už jsem prvňáček a za tónů slavnostní hudby byli šerpováni.

Ve svém krátkém vystoupení nás poté pozdravil pan starosta, který nám mimo jiné popřál šťastné vykročení do nového školního roku.

Věřím, že slavnostní zahájení nového školního roku bylo důstojné a pro všechny zúčastněné i příjemné.

Na závěr přeji ještě jednou všem dětem i ostatním zaměstnancům školy hodně pracovních úspěchů, zdraví a spokojenost z dobře vykonané práce.

                                                                                           Mgr. Hana BoukalováUkončení školního roku 2011- 2012Přírodovědná vycházka s myslivciŠkolní výlet

DSCF0849.JPGCílem letošního školního výletu byl nedaleký barokní zámek  a jemu blízký hrad v Potštejně.

Hned v prvních minutách zámecké prohlídky děti žasly nad tím, na jaký zámek přijely. Vtipnou a originální formou nahlédly do života místní šlechty z poloviny 18. století. Zámeckými komnatami nás provedla hraběnka Anna Marie Harbuval Chamaré „osobně“ a po celou dobu se o nás starala poslušná služebná Maryška. Společně jsme si zatancovali barokní tanec v mramorovém sále, zazpívali si v hudebním salónku a dohromady museli přelstít chamtivého hraběte, který návštěvu z jiného století rozhodně nečekal. Všechny tři postavy znaly dokonale každičký koutek zámku. Prohlédli jsme si celé první patro zámku, které je nově opravené, jeho jídelnu, dámskou ložnici, velký mramorový sál a další komnaty. Součástí expozice je původní rodový mobiliář.

Na dobrodružné stezce zrekonstruovaným zámeckým parkem a růžovou zahradou jsme potom plnili řadu úkolů, které naše děti ohromně bavily. Dostali jsme plánek s klíčem a  tím jsem otevírali jednotlivé trasy našeho objevování

Pohádkov je nově vybudovaná herna pro děti, kde jsme nahlédli do říše všelijakých pohádek a pohádkových bytostí.  Poznali jsme jich všech deset  a tak nás čekala odměna v podobě  záhadného pokladu hraběte Chamaré!

Po celou dobu programu jsme ve chvilkách oddechu měli možnost svačit a posedět si ve stylové zámecké cukrárně, kde jsme mohli ochutnat vynikající domácí zákusky, zmrzlinové poháry aj. dobroty.

Odpočatí  jsem se vypravili na potštejnský hrad. Stoupání na jeho vršek nás odměnilo překrásným pohledem na okolní krajinu.

Výlet se velmi vydařil a všem vřele doporučujeme prožít opravdu nevšední den!Dotazníkové šetření

Blížil se konec školního roku a my jsme se připravovali na závěrečné hodnocení žáků . A aby to bylo spravedlivé, rozhodli jsme se učinit totéž, ale naopak. Nabídli jsme žákům  a jejich zákonným zástupcům, aby zhodnotili nás , naši práci, školu.

Připravili jsme dotazníkové šetření, Pro každou skupinu jsme si nachystali dotazníky a  prosili o jejich objektivní vyplnění .

Žákům jsme rozdali dva druhy dotazníků – pro mladší (1. a 2. roč.) a pro starší (3. a 4. roč.). Zajímalo nás, co se žákům líbí a nelíbí na naší škole. Celkem odpovědělo 25 žáků ( jeden byl nemocný).

Rodiče jsme žádali, aby se v prvním dotazníku zamysleli nad prací základní školy a ve druhém nad činností školní družiny. Z 24 dotazníků se nám vrátilo zodpovězených 19.

Odpovědi jsme pečlivě vyhodnotili a budeme se je snažit zohlednit v naší další činnosti.

Níže jsou zobrazeny výsledky spolu se zněním otázek.

Dotazníkové šetření.docDětský den

Stejně jako v minulých letech i letos jsme se sešli na dětském dnu v Lipinách. V sobotu 2. 6. 2012 po krátkém úvodním slovu následovala první část tohoto odpoledne. Tou bylo již tradiční vystoupení našich dětí. Nejdříve zatančily naše nejmenší dětičky z mateřské školičky. Potom jsme přišli na řadu my, školáci. Vítr foukal, když neměl, sluníčko se schovávalo za mraky, nervozita stoupala, ale zvládli jsme vše na jedničku. Pipi Dlouhé Punčochy byly kouzelné hlavně svými účesy a trpaslíci s čepičkami, sekyrkami a kulaťoučkými bříšky se také nenechali zahanbit.

Novinkou byla druhá část dětského dne, kde místní malí hasiči, převlečení do hasičského stejnokroje, předvedli útok.

Pro opravdu malé děti nebo o trochu větší, pro kluky nebo holky, prostě pro všechny děti, které přišly do Lipin, už čekala třetí část odpoledne – tradiční soutěže. Každý něco vyhrál a očka jen zářila.

Dětský den v Lipinách se povedl a věříme, že se všichni dobře pobavili, než se spokojeně rozešli domů.

 Poděkování

Místní spolek Českého červeného kříže v Bolehošti se rozhodl ukončit svoji činnost. Za svoji dlouholetou činnost uspořil 9 200 Kč. A tuto částku věnoval jako peněžitý dar naší základní škole. K slavnostnímu předání došlo na Dětském dnu 2. června  v Lipinách, kdy jsem z rukou jednatelky p. Marie Šimerdové převzala poukaz .

 

Všem členům a jmenovitě předsedky p. Marii Bašové, pokladní p. Marii Drašnarové a již výše zmíněné p. Šimerdové moc a moc děkujeme.

S finanční částkou si jistě poradíme a o jejím smysluplném vyčerpání je budeme informovat.

Mgr. H. Boukalová, řed. ZŠ a MŠDen matek

Počasí nám nepřálo

Tolik jsme se těšili na společné setkání rodičů s dětmi, ale silný déšť nám mnoho společných chvil nedopřál. Už od dubna se děti ve družině s paní uč. Školníkovou připravovaly na zahradní párty. Vymýšlely zábavu, sestavovaly menu, připravovaly odměny a dárky pro své maminky, protože to mělo být setkání zároveň spojené s gratulací ke Dni matek.

Onoho dne 22. května panovala ve škole  od rána napjatá nálada, plná očekávání . Děti byly netrpělivé a skutečně se nemohly dočkat až padne 16. hodina. Celé odpoledne dolaďovaly maličkosti, když se přihnala kolem druhé  hodiny krátká bouřka. Všechno , co nesmělo zmoknout,  muselo zpátky dovnitř do školy. A zase znovu ven.

A totéž se dělo krátce i po zahájení v 16 hod. Sotva začaly probíhat první soutěže mezi dětmi a rodiči, z oblohy začaly padat první krůpěje, které sílily natolik, že nás ze zahrady vyhnaly dovnitř. Ale vtěsnat kolem stovky lidiček do naší tělocvičny bylo náročné. I přesto se děti předvedly jako hostitelé. Všem nabídly vlastnoručně vyrobené chlebíčky, bábovky, drobné slané i sladké pečivo. My dospělí jsem se postarali o horké nápoje. Víc už jsme udělat nemohli.

A tak se naplnilo jedno známé přísloví „Větru ani dešti neporučíš“. Ale my se nevzdáme. Příští rok se sejdeme znovu a to byl v tom byl čert, aby se nám to nevyvedlo!

Zároveň tímto všem děkujeme za hojnou účast.Dopravní kurz

DV 1 Jsem mistr svého kola

Ve 4. ročníku základní školy probíhal od poloviny března do začátku května kurz dopravní výchovy v rozsahu 16-ti vyučovacích hodin. Zúčastnili se ho všichni  žáci – slovy tři.

V kurzu se nejprve seznámili se základními pojmy jako vozovka, přechod pro chodDopravní kurzce, kde si hrát, kam na kolečkových bruslích, co je plná a přerušovaná dělící čára. Poté  se výuka zaměřila na dopravní značky. Přestože je děti vídají kolem sebe stále, nic jim neříkají. Nevědí, na co je značka upozorňuje, natož aby se podle ní řídily. Procvičovali jsme je různými formami , např.  při vycházce obcí, hráli jsem hry na rychlou orientaci, jejich rozpoznávání apod.

Dalším těžkým tématem byly křižovatky. Zpočátku jsem řešili jednoduché, pak ty, které máme v obci a nakonec jsme se zaměřili i na ty složitější. Nezapomněli jsme ani na křižovatky se semafory nebo řízené policistou.

K dopravní výuce patřila také teoretická témata jako osvojení si důležitých telefonních čísel (150, 155, 158), kdy je používat, jak se chovat v dopravních prostředcích , co dělat, když jsme účastníky dopravní nehody.

Každé téma bylo ukončeno testem, kde děti sbíraly body za správné odpovědi.

Abychom se mohli stát mistry svého kola, museli jsme to své poznat – jeho nosné části, zkontrolovat povinné vybavení, provést běžnou jarní údržbu, kontrolu brzd.

Protože žáci 4. roč. většinou dosáhnou věku 10-ti let, mohou už samostatně, s přilbou na hlavě, jezdit po silnici. I k tomu probíhala nejprve teoretická příprava – kde a jak jezdit, jak předjíždět, kde zastavit apod.

A pak už přišla část, na kterou se děti nejvíc těšily – jízdy zručnosti. Jezdily po travnatém povrchu, vyzkoušely, jak se kolo chová v písku, že je umění jezdit rychle, ale ještě náročnější je  jet co nejpomaleji. Zkoušely si přejet prkno široké 20 cm, zabrzdit na něm, jezdit slalom, překonat houpačku. I tyto disciplíny byly bodované.

Celý dopravní kurz byl ukončen dvouhodinovým výletem na kolách za doprovodu dvouDV 2 učitelek. Trasa byla záměrně vybraná po málo frekventovaných  silnicích s různým stupněm zátěže – Bolehošť – Ledce – Klášter n. D., Vysoký Újezd, Městec – Očelice - a zpět po Spraších ke škole. Po celou cestu si naši malí cyklisté procvičovali nejen dopravní značky, ale také styl jízdy. Kvůli lepší viditelnosti měli na sobě ze školy zapůjčené dopravní vesty a každý svou přilbu. Patnáctikilometrovou trasu všichni zvládli. Tímto děkuji p. uč. Mgr. Školníkové za ochotu jet ve svém volném čase s námi a pomoci s pedagogickým doprovodem.

Za absolvování kurzu získali účastníci dva diplomy – jeden za celkový součet bodů , které nasbírali během kurzu,  druhý za jízdu zručnosti . Odznak BESIPu a pexeso s dopravní tématikou jim může celé období také připomínat .Indiáni u nás ve škole

iNa školní zahradě se za jednoho hezkého dopoledne objevili Indiáni. Nebyli sice opravdoví, ale jako Indiáni vypadali a mnoho toho o nich věděli. Celou hodinu nám barvitě líčili o jejich způsobu života a o indiánské kultuře.Už víme jak se staví vigvam, čím lovili zvěř, jaké nádoby a nástroje používali. Sami jsme si vyzkoušeli střelbu na terč, rozdělávání ohně a jiné věci, které potřebovali ke svému životu. Naše školáky zajímalo, kam chodily děti do školy? Nikam, zněla odpověď, všemu je učili rodiče. Do 10-ti let je vychovávala převážně maminka, a potom si výchovu chlapců převzal tatínek, který je učil bojovému umění. Dívky se dál věnovaly udržování rodinného ohně. I na další zvídavé otázky uměli studenti vysoké školy, kteří se zajímají o kulturu severoamerických Indiánů, hbitě odpovědět.