Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality

Aktuality


Zde se můžete registrovat k odběru aktualit.

Hodina kouzel

Uteklo to jako voda a ve škole jsme už skoro měsíc. A abychom si naši školní docházku trochu zpříjemnili, pozvali jsme si do školy kouzelníka jménem RENO. Nebyl to první kouzelník, který k nám zavítal, ale tento byl velice šikovný, zábavný a milý. Dnešní kouzelnické vystoupení bylo plné jeho spolupráce s dětmi, které byly na začátku trochu nedůvěřivé. Ale svými kouzly s kartami, s provázky, se sklenicí mléka a podobně – měl je velmi propracovaná a efektní – si děti hned získal. Zapojily se do kouzelnických triků jako asistenti a ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Všechna čísla děti nesmírně bavila a prožily si tak silný kouzelnický zážitek. Na rozloučenou vykouzlil RENO skutečného králíka Mazlíka. Za příjemné vystoupení děkujeme a těšíme se na další.

 

                                           

 Je tu opět nový školní rok

A zase nám začal nový školní rok. Tentokráte už 2014/2015. Slavnostně jsme letos ve školních lavicích přivítali 4 prvňáčky. Jsou to:

Radek Čtvrtečka                                    Bolehošť 103

Tereza Nováková                                    Bol. Lhota 47

Ondřej Schejbal                                       Očelice 73

Barbora Ševcová                                     Bolehošť 52

 V tento významný den je do školy doprovodili nejen rodiče, ale i prarodiče a mladší sourozenci.

Celkem má naše škola 28 žáků. Hned v první den školy nás na slavnostním zahájení byla celá třída. Starší žáci nás mile překvapili pěkným vystoupením, které od loňského roku vůbec nezapomněli. Všichni jednotlivě přítomné pozdravili a zároveň se představili. Po prvním rozkoukání se osmělili představit se i naši nejmladší – prvňáčci, kteří nám i pověděli, zda-li se těšili do školy. Na památku jim byl předán uvítací list – Už jsem prvňáček a všichni byli za zvuku slavnostních fanfár ošerpováni.

Ve svém krátkém vystoupení nás pozdravil i pan starosta Petr Kubíček, který nám mimo jiné popřál šťastné vykročení do nového školního roku .

Věřím, že slavnostní zahájení školního roku bylo důstojné a pro všechny zúčastněné i příjemné.

Na závěr přeji ještě jednou všem dětem i  ostatním zaměstnancům školy hodně pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti z dobře vykonané práce.

                                                                                                           Mgr. Hana Boukalová

 Výlet za kulturou

Ve středu se žáci čtvrtého ročníku rozjeli na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou. A aby nám ostatním to nebylo líto, vydali jsme se do Opočna na zmrzlinu a hlavně na výstavu obrazů Zdeňka Buriana s názvem Na vlně dobrodružství. A protože nám do odjezdu linkového autobusu zbýval  dostatek času, prohlédli jsme si zámek - i když jen z venku, prošli jsme zámeckými schody do parku. Přešli jsme přes dva mostky, okolo dvou rybníků, pěkný byl i vodopád a v horní části parku jsme viděli vzácné dřeviny a okolo letohrádku jsme se vraceli k autobusu. Dopoledne nám rychle uteklo, počasí nám přálo a hurá zpět do školy. 

 Dopravní výchova

Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají už děti v mateřských školách, ale i žáci na školách vyšších stupňů. Dopravní výchova zatím není samostatným předmětem, ale prostupuje současnými předměty. Dopravní výchova vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, cyklisty i cestujícího dopravními prostředky. Důraz klade také na pravidla bezpečné jízdy autem z pohledu spolujezdce, vysvětluje použití zádržných systémů – autosedačky, bezpečnostních pásů. Seznamuje vhodnou cestou s povinnostmi chodce a cyklisty plynoucí z platné legislativy ČR. Snaží se upozorňovat na možná nebezpečí ať už při jízdě na kole nebo při chůzi Fixuje principy, jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat.

A protože víme, že „opakování je matka moudrosti“, zvláště když se jedná o bezpečnost a zdraví, proběhl na naší škole dopravní kurz, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku. V průběhu druhého pololetí přijel mezi naše žáky fundovaný učitel autoškoly p. Myšák, který barvitě a pomocí různých obrázků a videoukázek vysvětloval a školil a upozorňoval na vše, co musí správný chodec a hlavně cyklista vědět. Ale tím vše neskončilo, spíše začalo. Závěr byl až ve středu 25. 6. 2014, kdy se čtvrťáci vydali do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Nejdříve své teoretické znalosti prokázali v písemném testu, a potom ukázali své dovednosti přímo v reálu. Vše dopadlo dobře a všichni si přivezli nejen spoustu zážitků, ale hlavně řidičský průkaz cyklisty.

Přejeme všem vždy šťastný návrat z cest.

 Školní výlet

V úterý 17. 6. jsme podnikli „dalekou cestu“. Museli jsme vyjet už v 6.30, abychom měli dostatek času na návštěvu a prohlídku dvou velmi zajímavých míst – zámku Rájec nad Svitavou a Punkevních jeskyní s propastí Macocha.  Atraktivní školní výlet všechny děti velmi zaujal a bavil, o čemž svědčí ukázky z některých žákovských prací napsaných bezprostředně po návratu.

„Nejvíce mě zaujala prohlídka zámku. Byly tam velké krásné šperkovnice, starodávné psací stoly a jediná zachovaná kamna. Dozvěděl jsem se, že kněžny   spaly napůl v sedě a napůl v leže.“

„Největší zážitek byla krápníková jeskyně. Krápníky byly v různých tvarech, např. Anděl, Varhany, Zasněžený strom nebo Králíček.“

„Byl to opravdu nezapomenutelný výlet. Něco tak krásného jsem dlouho neviděla. Musím na to pořád myslet. Nejvíce jsem se nasmála, když jsme jeli na lodičkách.“

„Byl to moc krásný školní výlet. Ten nej, nej, nejlepší výlet. Zvlášť ta lanovka.“

 Postřehy našich žáčků

Letošní školní výlet byl velice podařený. Všem se moc líbil a toto o něm napsali žáci 3. a 4. ročníku.

                                     

 

                                    Pojedeme do ZOO

Toto bylo jedno z posledních témat, které nás provázelo celoroční plavbou poznání v naší školní družině. Krásné sluneční dny a vysoké teploty nám nedovolily, abychom byli venku, tak jsme se vydali pomocí počítačové sítě a encyklopedií do světa zvířat. Nejdříve jsme si utvořili skupinky a vybrali jsme si zvířátko, které se nám nejvíce líbí a o kterém bychom se chtěli něco nového dozvědět. Každému jsme vytvořili erb. Potom jsme se proměnili ve zvířátka a chvilinku jsme si zkusili žít jako oni v ZOO. Někteří z nás byli ošetřovatelé, jiní veterináři, další návštěvníci a pondělní žhavé odpoledne uteklo jako voda. Druhý den jsme hledali na internetu a v knihách informace a zajímavosti každý o svém zvířátku. Práci ve skupině jsme si rozdělili. Někdo vyhledával, druhý psal, potom jsme všichni kreslili a práce se dařila. Vytvořené prezentace jsme společnými silami přečetli ostatním dětem, aby se i ony dozvěděly něco nového – toto bylo pro nás asi nejtěžší. Na závěr jsme si našimi výtvory vyzdobili družinku. Týden v ZOO se nám líbil a až se o prázdninách do opravdické ZOO někteří z nás podívají, určitě si na něj vzpomenou.Dětský den v mateřince

Na dětský den jsme se připravovali už od ledna. Nejprve to byl výběr hudby a pohybového provedení. Na celé čáře to tentokrát vyhrálo DVD „ Cvičíme s Míšou“. Dětem se tyto písničky a tanečky líbí, hlavně je to obojí zaměřeno pro předškolní děti. Vzhledem k věkovému složení našich dětí jsme museli některé pasáže zjednodušit. Nejdříve jsme nacvičovali podle DVD a po částečném zvládnutí jsme už tancovali pouze podle magnetofonu. Nejstarší děti jsou vždy tahouny pro ty nejmenší.  A potom přišel den „D“. Děti se na poslední květnovou neděli moc těšily. Hlavně chtěly předvést, co všechno se naučily. To, že je tancování baví, se potvrdilo i vysokou účastí dětí – přišlo jich 22. A písničky „Bongo, Smíšek a Letadlo“ zvládly velice dobře. Jestli se někde něco maličko nepovedlo, to těm mrňátkům jistě všichni rádi odpustíme.

Po dětech z mateřinky vystoupili žáci ze základní školy. Předvedli zajímavé moderní kreace na moderní hudbu. Doufám si tvrdit, že nejenom nám,  učitelkám, se  vystoupení moc líbilo. Bylo těžké, ale děvčata i chlapci ho zatančili bravurně. I oni si zasloužili potlesk a odměnu v podobě sladkostí.

Pro nás v mateřince vystoupením v Lipinách „Dětský den“ neskončil. Celý týden jsme měli zaměřený na svátek dětí. Hráli jsme různé žertovní hry, při kterých jsme zažili spoustu legrace. Všechny děti byly odměňovány drobnými dárečky – pastelkami, náramky, pexesem apod.

Zadostiučiněním nám byl šťastný a spokojený úsměv našich dětí. A to je, myslím, smyslem celého mezinárodního dne dětí.Poděkování Agrospolu a.s.

Děkovných slov není nikdy dost. A proto bych touto cestou chtěla poděkovat Agrospolu a.s. Bolehošť za poskytnutí daru -  letniček do truhlíků. Děti si je samy osázely a teď už  zbývá jen o ně pečovat a sledovat, jak jim budou před očima růst a kvést. Škola nám tak rozkvetla nejen svým novým vzhledem, ale i květinovou výzdobou!

Je fajn mít mezi sebou přátele školy. Děkujeme!

                                                                                                           Mgr. Hana BoukalováSloh ve 3. třídě

Žáci 3. ročníku se v hodině slohu učili popisovat. V učebnici měli ukázkový popis opičáka Ginga.

Podle osnovy pak měli za úkol popsat svoji nejmilejší hračku. Měli si všímat těchto údajů:

  1. Jak se hračka jmenuje a jak je velká
  2. Z čeho je vyrobena
  3. Popis části, ze kterých se skládá
  4. Jak si s hračkou hraju
  5. Proč ji mám rád/a

Ke svým slohovým pracím přinesli hračku také ukázat. Jak se jim sloh povedl, můžete posoudit na třech vybraných úkolech:

Anička Nováková - popis  koně,

Eliška Netíková - popis plyšového medvídka a

Terezka Kramářová - popis panenky.